Hippe woorden in de zorg

Leestijd 5 – 7 minuten

Innovatie, cliënt centraal, zelfsturing, nieuw organiseren… Termen die we de afgelopen tijd veel op de werkvloer horen, of in nieuwsberichten lezen. Goede termen, mits de definitie bij iedereen helder is. Nu hoor ik je denken, dit zijn toch logische termen? Iedereen begrijpt toch wel wat we met innovatie bedoelen? We weten allemaal toch wel dat we de cliënt centraal moeten zetten?

Ik kan er inderdaad een antwoord op geven. In mijn eigen woorden. Mijn definitie. Maar is dat dan ook de juiste? Heeft een werkgever of een organisatie het dan ook zo bedoeld?

Is innovatie makkelijk?

Laten we innovatie er als voorbeeld uitpikken. Ik zie dat in veel organisaties innovatie als een verplichting gezien wordt om het heden ‘bij te benen’. Er wordt rondgekeken of er een innovatief product of dienst te vinden is welke bij het bedrijf past, en dat wordt opgenomen in het assortiment. We geven er even wat goede branding aan, et voila! We zijn innovatief!

Maar is dat ook echt zo? Is innovatie echt zo simpel? In mijn ogen niet. Innovatie is niet in één product of dienst de omvatten. Het is niet één afdeling of project. Innoveren is een mindset. Met deze mindset ben je in staat om opnieuw naar processen of werkwijzen te kijken en deze als een (permanente) bèta versie te zien. Een werkwijze niet als een vaste regel te zien, maar continu op zoek naar effectievere mogelijkheden. Eén medewerker kan veel bereiken, een organisatie vol medewerkers met deze mindset kan voor een grote verandering zorgen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het faillissement van zorggroep Pasana en ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Nadat deze twee failliet werden verklaard, werd er een uniek proces opgestart. Er moest een gedragen plan komen voor goede zorg dichtbij. Inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen maakten op één dag een plan voor passende zorg. En dat is uniek, want normaal worden inwoners hier niet bij betrokken. Ruim 300 mensen vertegenwoordigde op de ‘Sionsbergdag’ 2300 inwoners, die al hun mening en wensen kenbaar hadden gemaakt. Tijdens de voorbereiding werd wel duidelijk dat het wennen was, want normaal gesproken wordt er voor de inwoners beslist, nu werden ze bij het proces betrokken. Door uitleg te geven over het proces, werd het vertrouwen groter.

In totaal waren er 20 groepen (300 mensen) vertegenwoordigd in het Dockinga College in Dokkum. Zij werden gesteund, gemotiveerd en geïnspireerd door een grote achterban in de regio die via de tv of het internet de dag volgden. Met behulp van social media werden de hele dag ideeën uitgewisseld.

Wat niemand voor mogelijk hield is gelukt. De Sionsbergdag werd een dag van verbinding met een gedragen resultaat van bevolking en professionals. Een plan met een concrete aanpak voor de korte termijn en op hoofdlijnen voor de middellange termijn. Aan het eind van deze dag werd het plan overhandigd aan de nieuwe kopers van Sionsberg. Zij hebben dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Dit voorbeeld laat zien, dat wanneer een gemotiveerde groep bij elkaar komt er een gedragen plan uitkomt. Het proces werd uitgelegd, er werd gewerkt om het vertrouwen te vergroten en het plan werd uitgedragen.

Zelfsturende teams bij Buurtzorg

Een ander voorbeeld van een ‘hipp term’ in de zorg is een zelfsturend team. In de zorg hebben we hier veel mee te maken. Veel organisaties hebben het al geïmplementeerd. Een zelfsturend team is een groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor totale proces van de diensten die geleverd worden. Hierbij staat het team centraal en niet het individu. Het team heeft genoeg regelvermogen en mandaat om het proces op te pakken. Het team is verantwoordelijk voor het resultaat. Bij de ene organisatie is de uitwerking minder, waardoor de cliënt de dupe is. Gelukkig zijn er ook postieve resultaten te benoemen. Buurtzorg Nederland staat bekend om haar succesvolle aanpak op het gebied van zelfsturende teams. Buurtzorg werkt met een simpel schillenmodel. (unionmodel)

Buurtzorgteams werken in kleine teams, er kunnen 12 medewerkers in een team. Als het aantal cliënten te groot wordt voor het team, wordt er in de buurt een nieuw team opgezet. 50% van het team bestaat uit wijkverpleegkundigen, en er is optimale ruimte om zaken te regelen. Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, draait alles om de cliënt. Er wordt niet veel tijd besteed aan functieprofielen, kwaliteitshandboeken en volgeboekte vergaderstructuren. Wanneer je je verdiept in het buurtzorgmodel, zie je dat alles heel duidelijk geformuleerd is voor de medewerker en voor de cliënt. Geen poespas, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Bij Buurtzorg merk je dat het ‘Buurzorgprincipe’ een soort way of life is voor de medewerkers. Het is vanzelfsprekend voor de medewerkers dat het zo gaat. Er hoeft niet iets nieuws geïmplementeerd te worden. Er wordt gewerkt naar de waarden van Buurtzorg. Dit is de cultuur van Buurtzorg.

Om een nieuwe vorm te implementeren in een organisatie is het dus belangrijk dat de waarden en normen voor iedereen helder is, en dat iedereen dezelfde definitie eraan geeft. Daarnaast is helderheid en transparantie ook belangrijk. Wanneer iets nieuws geïmplementeerd wordt, is het belangrijk om het gehele proces te benoemen. Door het te delen wordt het proces gedragen door meer mensen, en niet alleen door de procesleider.

Hoe gaat dit in jouw organisatie? Is voor iedereen een nieuwe ‘hippe’ term bekend? Is de definitie die jullie eraan geven voor iedereen helder, en wordt er ook gewerkt vanuit deze definitie?

Vraag jezelf eens af met welke processen je op een dag bezig bent. Waarom vul je een bepaald formulier in? Waarom moet er op drie plekken ingevuld worden welke medicijnen ingenomen zijn? Kan dit niet in één keer? Dit kan anders.

Door je zelf continu af te vragen waar je mee bezig bent, realiseer je dat er juist op dat punt iets veranderd kan worden. Bespreek dit met collega’s en maak hier nieuwe afspraken over.

Door alle kleine beetjes die veranderen wordt er met elkaar gewerkt aan een innovatieve verandering.

Waar ben jij mee bezig?

2 thoughts on “Hippe woorden in de zorg

 1. –>> IK SCHRIJF IN HOOFDLETTERS VOOR EIGEN LEESGEMAK. NO OFFFENCE
  HALLO,

  IK WOON IN EEN FOKUS PROJECT. FOKUS HEEFT VORIG JAAR BIJ ALLE
  ROJECTEN DE LOKATIEMANAGER WEGBEZUINIGD. DAARVOOR ZIJN DE “ZELFSTURENDE TEAMS” OPGESTART.
  AN SICH NIETS IS MEE. JE HOORT MIJN MAAR AL AANKOMEN……M A A R EEN ZELFSTUREND TEAM VAN BIJNA 30 MENSEN. MIJNSINZIENS IS HET MODEL “ZELFSTUREND TEAM” NIET BEDACHT EN ZEKER NIET BESCHIKT VOOR ZO EEN GROTE GROEP PARTTIMERS. DAT LAATSTE KOMT ER DAN NOG EXTRA BIJ.

  WAS ER EERST 1 PERSOON WAARMEE OVERLEGD KON WORDEN OVER BEPAALDE PERSOONLIJKE ADL-TAKEN IS ER NU EEN HEEL TEAM WAT ZICH ER MEE BEZIG HOUD.
  DAARBOVEN STAAT DE LEIDINGGEVENDE, DE MANAGER ADL-ASSISTENTIE, WELJE LEIDING GEEFT AAN ZO’N 5-6FOKUSPROJECTEN.

  NADELEN:
  – BIJ GERINGE INPUT, VEEL TE VEEL OUTPUT
  – ZAKEN WORDEN VEEL TE SNEL PERSOONLIJK
  – TE VEEL MENINGEN. HOE GAAT MEN DESTILEREN?
  – TOT WAAR IS HET TEAM BESLISSINGSBEVOEGD?

  DE LEIDINGGEVENDE (REGIOMANAGER)HEEFT 5 a 6 TEAMS ONDER ZICH. ZEG BV 5 x 25 ADLers IN 5. (VAAK WRG VAN ELKAAR VERSCHILLENDE)FOKUS
  PROJECTEN..
  BIJ DE, ZEG MAAR MEER, INHOUDELIJKE KWESTIES WORDT DE LEIDINGGEVENDE BETROKKEN. ER KAN ECHTER NOOIT ZO ADEQUAAT GEANTICIPEERD WORDEN ALS IN HET GVAL VAN 1 LOKATIEMANAGER, DIE ELKE FOKUSBEWONER VAN HET PROJECT ERG GOED PERSOONLIJK KENT ÉN OOK DE ADL MEDEWERKER.

  ZELFSTURENDE TEAMS KUNNEN BINNEN EEN BEPAALD GESTRUCTUREED MODEL HEEL GOED WERKEN, MITSHT NIET TE GROOT SCHALIG WORDT.
  ZELFSTURENDE TEAMS ZIJN IN EERSTE INSTANTIE BEDACHT VANUIT “KRAPTE”; EEN DOODORDINAIRE BEZUINIGINGSMAATREGEL IN DIT GEVAL. NA NIEUWE BEZUINIGINGEN EN VERDERE ONRUST VANUIT OVERHEIDSWEGE IS O.A. HET ZELFSTURENDE TEAM ONTSTAAN.
  BEGRIJP MIJ GOED, IK BEN GEEN TEGENSTANDER PUR SANG. EEN ZELFSTUREND TEAM KAN VEEL SNELLER INSPELEN OP KLEINE ZAKEN.
  BIJ ZO EEN GROOTSCHALIGE BEZUINIGING, VALLEN ER ALTIJD PIONNETJES OVER HET RANDJE.
  IS DIRECT ANTISIPEREN OP VRAGEN, ONENIGHEID, ONRUST, DRINGENDE PERSONEELS/BEWONDERS VRAGEN NAGENOEG ONMOGELIJK EN KOST HET VEEL TIJD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *